Vid konstant drift upp till +300°C och/eller i vattentätt eller gastätt utförande
P2M
Direktdriven enkelsugande radialfläkt med B-hjul i industriutförande. Svetsad konstruktion. Lackerat, förzinkat eller i rostfritt utförande. Varvtalsreglering via frekvensomriktare. Tillval: Ex-klassat utförande enligt ATEX-direktivet, kategori 2G/D och 3G/D (Zon 1/21 och 2/22), in- och utsida. Max mediatemperatur +300ºC kontinuerlig drift och upp +500ºC i specialutförande som option. Flöde upp till 45 000 m³/h. Tryck upp till 10 000 Pa.

P4
Enkelsugande radialfläkt med B-hjul i industriutförande. Utföranden: Direktdrift med fläkthjul monterat direkt på motoraxeln (P4M), direktdrift via axelkoppling mellan motor och fläktaxel (P4K) alt. remdrift (P4R). Flöde upp till 200 000 m³/h. Tryck upp till 8 000 Pa. Max mediatemperatur +300ºC, vattentät upp till +200ºC. Material: Lackerad stålplåt, varmgalvaniserat, rostfritt (SS 2352) eller syrafast rostfritt stål (SS 2350). Tillval: Ex-klassat utförande enligt ATEX-direktivet, kategori 2G/D eller 3G/D (Zon 1/21 eller 2/22), in- och utsida (zonavskiljande).

P7
Direktdriven/remdriven enkelsugande radialfläkt med B-hjul i industriutförande. Direktdrift via koppling mellan motor och fläktaxel. Flöde upp till 40000 m³/h. Tryck upp till 15000 Pa. Max mediatemperatur +300ºC, vattentät upp till +200ºC. Material: Lackerad stålplåt, galvaniserat, rostfritt SS 2337, SS2350 eller andra rostfria kvalitéer. Tillval: Ex-klassat utförande enligt ATEX-direktivet, kategori 2G/D eller 3G/D (Zon 1/21 eller 2/22), in- och utsida.

P3M
Direktdriven enkelsugande radialfläkt med B-hjul i industriutförande. Svetsad konstruktion. Lackerat, förzinkat eller i rostfritt utförande. Varvtalsreglering via frekvensomriktare. Tillval: Ex-klassat utförande enligt ATEX-direktivet, kategori 2G/D och 3G/D (Zon 1/21 och 2/22), in- och utsida. Max mediatemperatur +300ºC kontinuerlig drift. Flöde upp till 75 000 m³/h. Tryck upp till 10 000 Pa.Kundanpassade process- och industrifläktar för serietillverkning
P9
100 % Kundanpassade systemlösningar för serietillverkning av enkelsugade radialfläktar med eller utan kåpa. Rem- eller direktdrivna (även koppling) för upp till +500°C kontinuerlig mediatemperatur. Flöde upp till 150000 m³/h och totaltryckökning upp till 15000 Pa. Stort utbud av material såsom lackerat, varmgalvaniserat, rostfritt och syrafast rostfritt stål. Kundanpassade- eller standardmotorer. Ex-skyddat utförande enl. ATEX-direktivet är möjligt. Kontakta oss för ytterligare information.För inbyggnad i applikationer typ ugnar, torkar, hetgasanläggningar mm.
Q2M
Direktdriven enkelsugande radialfläkt typ "plug fan" med B-hjul. Med eller utan isolerad anslutningsplåt. Flöde upp till 100 000 m³/h. Tryck upp till 6 000 Pa. Material: Lackerad stålplåt, galvaniserat, rostfritt alt. syrafast rostfritt stål. Max mediatemperatur +500ºC kontinuerlig drift. Tillval: Ex-klassat utförande enligt ATEX-direktivet, kategori 3G och 3D (Zon 2 och 22), in- och utsida inkl. EEx de-motorer för frekvensomriktardrift.Vid krav på plastmaterial i fläkthjul och kåpa. Gastätt utförande
VRE, ALM
Direktdriven/remdriven enkelsugande radialfläkt med F- eller B-hjul. Flöde 30000 m³/h. Tryck 3000 Pa. Material: PVC/PPS/PE/PVC-EL. Max mediatemperatur +70ºC. beroende av materialval. Gastätt utförande. Tillval: Ex-skyddat utförande.Vid krav på plastmaterial i fläkthjul och kåpa. Kanal- eller takfläkt.
VRR, VRV, VRK
Direktdriven takfläkt för horisontell eller vertikal luftström alternativt kanalfläkt med B-hjul. Motor utanför luftströmmen. Flöde: 22000 m³/h. Tryck 1500 Pa. Material: PVC/PP. Max mediatemperatur +50ºC kontinuerlig drift. (+80ºC korttid). Tilval: Ex-utförande.För ren luft eller luft med visst damminnehåll.
REM, RER
Direktdriven eller remdriven enkelsugande radialfläkt med fläkthjul med B-hjul. Direktdrift via direktmontage på motoraxel eller via koppling. Material: Lackerad stålplåt, rostfritt stål. Max mediatemperatur: direktdrift +60ºC, remdrift +200ºC med kylskiva. Flöde 200000 m³/h. Tryck 3500 Pa.Axialfläktar för luft, rök och gaser
LC/SC/LCS/SCS/LCX/SCX
Direktdriven axialfläkt med kåpa för kanalanslutning på ena eller båda sidor. Fläkthjul med aerofoilskovlar i aluminium, omställbara vid stillestånd. Lång eller kort kåpa av varmförzinkad stålplåt. 15 standardstorlekar, 315-2000 mm. Flöde 0-355 000 m³/h. Tryck: max 1500 Pa. Max. mediatemperatur +54ºC för kontinuerlig drift. Finns även i utförande för brandgas, LCS/SCS, certifierad enl. SS-EN 12101-3 för 300ºC eller 400ºC i 2 timmar. Option: Ex-utförande LCS/SCX enl. ATEX-direktivet, kat. 2G/D for ex zon 1/21 eller 3G/D för ex zon 2/22.Återvinningssystem för förorenad luft inom industrin.