Takfläktar med motor utanför luftströmmen
RDM 3x/Fx (nu med PM-motor och inbyggd omriktare!)
Takfläkt genovent i 2:a generationen med förbättrad verkningsgrad för att klara nuvarande (ErP2018) krav på verkningsgrad enl. ErP-direktivet (Ekodesign). Alternativt med asynkronmotor i verkningsgradsklass IE3 med inbyggd omriktare som option med eller högeffektiv PM-motor i verkningsgradsklass IE4 och inbyggd omriktare.