Direktdrivna, enkelsugande radialfläktar
P2M
Direktdriven enkelsugande radialfläkt med B-hjul i industriutförande. Svetsad konstruktion. Lackerat, förzinkat eller i rostfritt utförande. Varvtalsreglering via frekvensomriktare. Tillval: Ex-klassat utförande enligt ATEX-direktivet, kategori 2G/D och 3G/D (Zon 1/21 och 2/22), in- och utsida. Max mediatemperatur +300ºC kontinuerlig drift och upp +500ºC i specialutförande som option. Flöde upp till 45 000 m³/h. Tryck upp till 10 000 Pa.

REM (nu även med PM-motor och påbyggd omriktare!)
Direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda airfoilskovlar typ rotavent. Fläkthjul monterad direkt på axeln till en standard asynkron- eller permanentmagnetmotor. Alternativa utförande på kåpa. Varvtalsreglerbar via frekvensomriktare, separat eller påbyggd (PM-motor). Tillval: Ex-utförande enl. ATEX-direktivet, kategori 2G. Flöde 0-30 000 m³/h. Max mediatemperatur: +60ºC. NYHET! Nu även med PM-motor i klass IE5 samt påbyggd frekvensomriktare!

P3M
Direktdriven enkelsugande radialfläkt med B-hjul i industriutförande. Svetsad konstruktion. Lackerat, förzinkat eller i rostfritt utförande. Varvtalsreglering via frekvensomriktare. Tillval: Ex-klassat utförande enligt ATEX-direktivet, kategori 2G/D och 3G/D (Zon 1/21 och 2/22), in- och utsida. Max mediatemperatur +300ºC kontinuerlig drift. Flöde upp till 75 000 m³/h. Tryck upp till 10 000 Pa.