Start- & styrutrustning för brandgasfläktar
BKX
BKX - Automatik för brandgasfläktar
Apparatskåp typ BKX, är anpassat för Nicotra Gebhardts brandgasfläktar och konstruerade för de mest förekommande kraven gällande brandgasventilation.Rökdetektorer
ST-I-DA / EVC-PY-DA
Rökdetektor för rum (tak), joniserande eller optisk. Med servicelarm och montagesockel.

UG-3-J / UG-3-O
Rökdetektor för kanal typ Uniguard Superflow, joniserande eller optisk. Med servicelarm.Tryckvakter
DTV
Tryckvakt med växlande kontakt. Max. 250 VAC/1 A. För driftindikering etc. Finns i 5 varianter med följande beteckningar och tryckområden; DTV200; 20-300 Pa (lagervara) DTV500; 50-500 Pa DTV1000; 100-1000 Pa DTV2000; 500-2000 Pa DTV5000; 1000-5000 Pa.