Flödesgivare för konstantflödesvisning
DPT-Flow-D
Flödesgivare med display av typ LCD för anslutning till flödesmätuttag i fläkt och direktvisning av flöde i m3/h, m3/s eller l/s. Skalning av flöde med via hjälp av fläkts K-faktor som läggs in mycket enkelt. Inbyggd tryckgivare med anpassat tryckområde: 0-2000 Pa alt. 0-5000 Pa som option. Manuell nollpunktskalibrering som standard och automatisk nollpunktskalibrering (Auto-Zero) som option, -AZ. Analog utgång, tryck- eller flödeslinjär, 0-10 VDC alt. 4-20 mA för anslutning till DUC eller övervakningssystem. Som option finns version med även Modbus RTU.