Axial fläktar
LC/SC/LCS/SCS/LCX/SCX
Direktdriven axialfläkt med kåpa för kanalanslutning på ena eller båda sidor. Fläkthjul med aerofoilskovlar i aluminium, omställbara vid stillestånd. Lång eller kort kåpa av varmförzinkad stålplåt. 15 standardstorlekar, 315-2000 mm. Flöde 0-355000 m³/h. Tryck: max 1500 Pa. Max. mediatemperatur +54ºC för kontinuerlig drift. Finns även i utförande för brandgas, LCS/SCS, certifierad enl. SS-EN 12101-3 för 300ºC eller 400ºC i 2 timmar. Option: Ex-utförande enl. ATEX-direktivet, Kat. 2G/D eller 3G/D.