Takfläktar
RDM 31/32 ATEX
Takfläkt typ genovent i Ex-utförande enl. ATEX-direktivet, kat. 3G. 3-fas EEx e-motor utanför luftströmmen och med kåpa i aluminium i miljöklass som klarar korrosionsskyddsklass C4. B-hjul. Uppåtblåsande. Självstängande backspjäll på utlopp. Med eller utan ljudisolering till omgivning. Flöde 0-24 000 m³/h. Max mediatemperatur +60ºC kontinuerlig drift.

RDA 31/32-EC (EC-motor)
Takfläkt typ genovent med högeffektiv EC-motor. Kåpa i aluminiumsom klarar korrosionsskyddsklass C4. B-hjul. Uppåtblåsande. Självstängande backspjäll på utlopp. 9 storlekar upp till flöde 0-7 500 m³/h. Tillval: Inbyggd styrutrustning för tryckreglering med eller utan utetemperaturkompensering. Max mediatemperatur +40ºC. Uppfyller kraven på verkningsgrad enl. gällande Ekodesign-direktiv, ErP2018.

FDM F1 EVO
Extremt tyst takfläkt i 2:a generationen med förbättrad verkningsgrad för att klara nuvarande (ErP2018) krav på verkningsgrad enl. ErP-direktivet (Ekodesign). Med kraftigt ljuddämpad kåpa i galvaniserad plåt, epoxylackerad i valfri RAL-kulör som option och högeffektivt fläkthjul i svetsat stål med bakåtböjda airfoil-skovlar. Vertikal utblåsningsriktning. Max mediatemperatur +40ºC. 7 st storlekar för flöde 1 000-33 000 m³/h. Högeffektiv asynkronmotor i verkningsgradsklass IE3 för drift med separat frekvensomriktare som option.

RDA 21
Takfläkt typ genovent med kåpa i galvaniserad plåt. B-hjul och enfas yterrotormotor. Horisontell utblåsningsriktning. Spänningsreglerbar motor. Tillval: Inbyggd styrutrustning. Max mediatemperatur +40-60ºC. Flöde 0-1300 m³/h.

Nyhet! Finns nu även i två storlekar med högeffektiv EC-motor och integrerad kommuteringsenhet, RDA 21-1822-EC och RDA 21-2225-EC.

RGA 31
Takfläkt typ ergovent. Fläkthul i aluminuim med bakåtböjda skovlar. 1-fas eller 3-fas ytterrotormotor förberedd för spänningsreglering. Horisontell utblåsningsriktning. Specialdesignad, avrundad kåpa i svart plast. Max mediatemperatur +40ºC. Flöde 0-33000 m³/h. Uppfyller kraven på verkningsgrad enl. gällande Ekodesign-direktiv, ErP2018. Kan levereras i explosionskyddat utförande enligt ATEX-direktivet, kat. 3G som option.

RDM 3x/Fx (nu med PM-motor och inbyggd omriktare!)
Takfläkt genovent i 2:a generationen med förbättrad verkningsgrad för att klara nuvarande (ErP2018) krav på verkningsgrad enl. ErP-direktivet (Ekodesign). Alternativt med asynkronmotor i verkningsgradsklass IE3 med inbyggd omriktare som option med eller högeffektiv PM-motor i verkningsgradsklass IE4 och inbyggd omriktare.

RVM F1 EVO
Helt ny, extremt tyst och effektiv takfläkt med oöverträffade prestanda och klarar dom gällande kraven på verkningsgrad (ErP2018) enl. ErP-direktivet. RVM använder ett helt nytt fläkthjul baserat på hjulet ifrån vår nya, framgångsrika kammarfläkt RLM-EVO med airfoilskovlar.