Referens objekt


Handens Sjukhus
På Handens Sjukhus har Locum bytt ut 2 st stora, enkelsugande och remdrivna radialfläktar ifrån 2003 till fläktväggar med totalt 8 st RPM1212-F63, hybrid väggfläktsmodul baserad på RQM MultiEvo med multispiralkåpa och PM-motor i klass IE5 och påbyggda omriktare.
Besparing: 48 MWh/år.
Pay-off tid 8.8 år.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Volvo Construction Equipment, Eskilstuna
På Volvo Construction Equipment i Eskilstuna har 2 st stora, remdrivna radialfläktar i fläktrum för våtlackering bytts ut mot 4 st parallella RQM MultiEvo, hybrid kammarfläkt med multispiralkåpa och PM-motor (IE5) i TF resp. 4 st parallella RLM kammarfläktar i ATEX kat. 2G utförande med EEx de-motorer för Ex Zon 2 i FF.
Besparing: 67 MWh/år.
Pay-off tid: 8 år.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Preciform, Eskilstuna
I ett takaggregat på Preciform, Eskilstuna har 4 st remdrivna radialfläktar bytts ut mot nya hybrida kammarfläktar RQM MultiEvo med multispiralkåpa och PM-motor i klass IE5.
Besparing: 33 MWh/år.
Pay-off tid: 5 år.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Toftaåsens Äldreboende, Göteborgs Stad
Fläktbyte i till- och frånluft för äldreboendet till totalt 16 st RPM0808 baserad på nya RQM Multi EVO

• Effekt innan byte: 16.35 kW
• Effekt efter byte: 7.2 kW
• Besparing: 66% = 9.15 kW
• Årlig besparing: 80 150 kWh
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Stockholms Universitet, Akademiska Hus
Fläktbyte i 29 st aggregat i Södra Husen, Frescati
58 st RLM med PM-motorer
Pay off tid: ~ 7 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Telefonfabriken
12 fläktar bytta
Beräknad pay-off tid 5 år
Fläkttyp: RZA
Frekvensomriktare: NFO Sinus
Kund: Vasakronan
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Kulturhuset
24 fläktar bytta
Beräknad pay-off tid ~ 6 år
Aggregat typ EU2000
Fläkttyper: RLM Evo samt RZA
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Astra Zeneca Södertälje
Aggregat: Fläktkammare (Ø 900)
Ny fläkt: RZM 13-0800-6W-34-C
Omriktare: Danfoss VLT 6042
Arbetspunkt: 9 m3/s vid 670 Pa
Energibeparingar: 17 000 kWh/år
Minskade underhållskostnader: ~10000 kr/år
Pay-Off tid: ~ 8 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

ICA Hacksta
Aggregat: Fläkt KLLB-08-2 (Ø630)
Ny fläktar: RLM E6-7180-43-30
Omriktare: ACH550-01-038A-4+B055
Arbetspunkt: 7 m3/s vid 1500 Pa
Energibesparingar: 32 000 kWh/år/fläkt
Minskade underhållskostnader: ~ 5000 kr/år/fläkt
Pay-off tid: ~ 2.6 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Fagreus Lab
Aggregat: PM-Luft BCRB 100 (Swegon)
Bef. fläkt: Remdriven dubbelsugande 1250 mm
Nya fläktar: RLM E6-6371-BE-VR-L
Omriktare: VACON 100 FLOW
16 nya fläktar + 16 omriktare
Energibesparing: 150 000 kWh/år
Minskat underhåll: ~72 000 kr/år
Pay-Off tid: ~ 6 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Polishuset i Göteborg
Produkter:
6st RZA
7st RZR
Lovad energibesparing: 93 000 kWh
Uppnådd energibesparing: 107 000 kWh
Pay off tid: 3.2 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Astra Zeneca Södertälje, Byggn. 337
Fläktbyte sommaren 2017
Fläktar: RLM, RZA, DDMP
Energibeparing: 120 000 kWh/år
Pay-Off tid: ~ 8 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Gothia Towers
Fläktbyten i kongresshuset, totalt 8 aggregat, fläkt typ RZA
Energibesparing: 22 000 kWh/år
Besparing underhåll: 24 000kr/år
Pay off tid: 7.6 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Landvetter Airport, Swedavia
Fläktbyte i TA3 för avgångshallarna.
Varje aggregatdel utrustas med
dubbla kammarfläktar typ RLM
med motorer på 37 kW/st.
Totalt 4 fläktar.
Energibesparing: 245 000 kWh/år
Pay off tid: 1.8 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Arlanda Airport, Terminal 5 & Sky City, Swedavia
Terminal 5
44 st fläktar bytta maj 2016
Energibesparing: ~ 245 000 kWh/år
Pay off tid: ~ 6 år
Fläkttyper: REM, P2M samt RZM

SkyCity
66 Fläktar bytta sept/okt 2017
Pay off tid: ~ 4 år
Energibesparing: ~ 400 000 kWh/år
Fläkttyp RLM
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Arlanda Airport, Terminal 4, Swedavia
Terminal 4, hösten 2017
Fläktbyte: 34 st RQM/RLM Energibesparing: ~ 100 000 kWh/år
Pay off tid: ~ 6 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Sahlgrenska Sjukhuset, Akademiska Hus
Fläktbyte RZA Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Umeå Universitet, Akademiska Hus
Fläktbyte
4 st RZA
Besparing 15 000 kWh/år
Besparing 25 %
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Högskolan i Skövde, Akademiska Hus
Fläktbyte
2 st RLME6-7180 PM-motor
Besparing 28 000 kWh/år
Pay-off tid 4.5 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Karlstad Universitet, Akademiska Hus
Fläktbyte
4 st RLM E6-8090 PM-motor
Besparing 64 000 kWh/år
Pay-off tid 4.2 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Akademiska Sjukhuset Uppsala
Fläktbyte
14 st Kammarfläktar typ RLM E6
Pay off ~ 6,3 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Medicinarberget Sahlgrenska Sjukhuset, Akademiska Hus
Fläktbyte
22 st kammarfläktar typ RLM PM
Energibesparing 616 000 kWh/år
Besparing underhåll 88 000 kr/år
Pay-off tid 2.1 År
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Karlskoga Lasarett, Örebro Läns Landsting
Fläktbyte
Ny Hybridfläkt RQM E6-5663
Beräknad besparing 40 MWh/år
Pay-off tid ~ 4 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Scheele Laboratoriet, Akademiska Hus
Fläktbyte
Ny Hybridfläkt RQM E6-5663
Beräknad besparing 100 MWh/år
Pay-off tid ~ 9 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Rotebrohallen, Sollentuna Kommun
Fläktbyte
Ny Hybridfläkt RQM E6-5663
Beräknad besparing 15 MWh/år
Pay-off tid ~ 6 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Höglandsskolan, Skolfastigheter i Stockholm AB
Fläktbyte
Ny Hybridfläkt RQM E3-3540
Beräknad besparing 7 MWh/år
Pay-off tid ~ 6 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Krokslätts Äldreboende, Göteborgs Stad
Fläktbyte.
4 Hybridfläktar RQM
Energibesparing: 73 000 kWh/år
Pay-off tid: 3.7 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

S:t Görans Sjukhus
Fläktbyte
Ny Hybridfläkt RQM E3-3540
Beräknad besparing 7 MWh/år
Pay-off tid ~ 6 år
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Karlstads Universitet, Akademiska Hus
Fläktbyte
4 fläktar typ RLM E6-8090-BE-WW-L med PM motor.
Uppmätt effektbehov före byte: ~38 kW
ppmätt effektbehov efter byte ~ 23 kW.
Besparing ~ 40%
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Karolinska Institutet, Akademiska Hus
Fläktbyte Forskningslab K I
24 st Hybridfläktar typ RQM5663
Besparing 44 %
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Stockholm Waterfront
Gebhardt har under 2009 levererat totalt 21 st större, dubbelsugande radialfläktar av typen rotavent RZR med planremsdrift och EFF1 (IE2) -motorer till det uppmärksammade byggprojektet Stockholm Waterfront.

Fläktarna är omsorgsfullt dimensionerade av konsulten Creanova i samråd med Gebhardt för absolut högsta systemverkningsgrad och lägsta ljudnivå och har monterats i luftbehandlingsaggregat som betjänar kontor och kongress-hall i det magnifika byggnadskomplexet som helt förändrar siluetten vid Klara-området i centrala Stockholm.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

H & M´s nya huvudkontor och butik i Stockholm
Gebhardt fläktteknik har fått en ny prestigeorder.
4 st fläktar typ rotavent RZR 13-1250 med ett flöde på 25 m3/s vardera kommer att ta hand om huvudventilationen på Kv. Beridarebanan 13 vid Hötorget där H & M kommer att öppna sitt nya huvudkontor och paradbutik 2007.

Valet av fläktar till Kv. Beridarebanan 13 föll på rotavent då bl.a. den har den lägsta ljudnivån samt den högsta balanseringsgraden, Q2.5. Fläkt rotavent har ett högeffektivt fläkthjul med skovlar i hålprofil (sk aerofoil) vilket ger högre verkningsgrad samt lägre ljudnivå än konventionella fläktar. Fläkten finns i flödesområden ända upp till 90 m3/s och kan levereras med direktdrift i alla storlekar. Till Kv. Beridarebanan 13 levereras fläktarna med planremsdrift för att ge lägsta energiförbrukning och lägsta underhållskostnad.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

SSAB, Oxelösund
Gebhardt levererade sommaren 2006 8 st processfläktar typ P2M för betjäning av brännare hos SSAB i Oxelösund. Arbetspunkt 7000 m3/h vid 5000 Pa. Brännarna ingår som en del av stålverket i Oxelösund där man gör stålämnen för valsverken i Oxelösund och i Borlänge.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Växjö Lasarett
Till Växjö Lasarett har Gebhardt fått en order på 43 st direktdrivna, dubbelsugande radialfläktar typ RZM och RZA för utbyte i bef. aggregat typ Bacho ABC.
Energibesparingen är beräknad till 1.4 GWh eller 1 miljon kr.
Pay-off tiden är 2 år, inkl. kostnader för nya frekvensomriktare samt intallation.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Nya Operan i Oslo, Norges största kulturbyggnad sen Nidarosdomen
Ny stor prestigeorder till Gebhardt Fläktteknik AB!
GebhardtFläktteknik AB levererar 68 st kammarfläktar typ RLM56-2528/8090
monterade I Modlair-aggregat som förser nya Oslo-operan med till/frånluft
Entreprenör Randem & Hübert A/S.
Efter FAT-test hos Gebhardt samt fullskaletest på Norsk Byggforskning
så godkändes Gebhardt som fläktleverantör
Fläktarnas ljuddata samt SFP var dom data som främst kontrollerades
Samtliga kammarfläktar uppfyller toleransklass 1.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Bostadsstiftelsen Signalisten, Solna
I Bergshamra så har Bostadsstiftelsen Signalisten installerat 21 st nya direktdrivna dubbelsugande radialfläktar av typ rotavent RZA i befintliga aggregat typ PM-Luft LARF. Detta efter att en noggrann utvärdering med LCC beräkningar hade gjorts. Där påvisades att pay-off tiden för inköp och installation av nya fläktar blir mindre än 2 år, vilket var överraskande bra enligt beställaren.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Klara Zenit, Stockholm
Mitt i Stockholm så har SATS sportclub öppnat Nordens största fitness center. Under uppbyggnaden av anläggningen köptes nya aggregat av fabrikat FläktWoods in, typ EU2000. Efter LCC beräkningar av konsulten Creanova så visade det sig att byte av fläktar i aggregaten till Gebhardt rotavent skulle vara den mest lönsamma affären på grund av bättre verkningsgrad och bredare arbetsområde. 4 st dubbelsugande radialfläktar typ rotavent RZR levererades i början av 2005. Det största aggregatet, LB01, ger ett maxflöde på 26 m3/s och ett minflöde på 4 m3/s.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]

Centrallasarettet, Västerås
På centrallasarettet i Västerås har 4 aggregat typ Bahco ABC (fläktdel DBC) uppgraderats med nya fläktar och frekvensomriktare. Detta efter att man utfört LCC beräkning på de befintliga fläktarna och påvisat en pay-off tid på under 5 år för de nya fläktarna.
De nya fläktarna är av typ rotavent RZA som är en kompakt dubbelsugande radialfläkt med direktdrift och ett högeffektivt fläkthjul. Efter bytet så har en markant sänkning av ljudnivån kunnat märkas. Frekvensomriktarna är NFO Sinus vilka är mycket lämpliga för sjukhus då det är den enda frekvensomriktaren på marknaden som uppfyller EMC kravet för medicinsk utrustning.
Klicka på bilden för att visa mer information
[Klicka på bilden för ytterligare information]