M-SENSE III / UG-M-SENSE III

Kombinerad CO/CO2-givare för behovsstyrd ventilation av parkeringsgarage och dylikt.
Analoga och digitala utgångar, fritt konfigueringsbara via Windows-mjukvara, UIP.
Matning: 24 VAC.

EGENSKAPER
• Ιnfrarödteknik (NDIR) för koldioxidhalt
• Μodern MMOS) för kolmonoxidhalt
• Flexibla styrutgångar för DUC eller direktstyrning
av spjäll och hastighetsreglerade fl äktar
• Ιntern datainsamlare för trendloggning av miljön
• Βidrar till minskad energiförbrukning vid
behovsstyrd ventilation
• Underhållsfri i över 5 år

FUNKTION
M-SENSE III är en regulator med inbyggda gasgivare för
koldioxid och kolmonoxid. Med hjälp av dessa parametrar
kan den programmerbara enheten reglera t.ex. luftomsättning
samt generera larm för personsäkerhet. För att säkerställa
hög noggrannhet på CO mätningen tar M-SENSE III även
hänsyn till aktuell luftfuktighet och temperatur.
APPLIKATION
M-SENSE III är avsedd att användas i utrymmen där
förbränning utgör en potentiell risk för farlig luft, t.ex. i
fordonsgarage, lastkajer, tunnlar och gruvor. Den erbjuder
möjligheten att kombinera mätningar av CO och CO2, vilket
inte bara garanterar allmän säkerhet utan också spar energi
vid rätt behovsstyrning av ventilationen.
Det är väl känt att alla motorer genererar CO, speciellt vid
kallstart, och att vi behöver skydda oss mot denna giftiga gas.
En varm, modern motor med katalysatorrening genererar
dock i genomsnitt 140 gånger mer CO2 än CO. I en sådan
situation utgör CO2 den potentiella faran vilket medför att
båda gaserna måste mätas för att kunna garantera personlig
säkerhet.
M-SENSE III är användbar både till att styra/larma lokalt och
till att vara en del i ett övergripande system. M-SENSE III - Instruktion (632,5 kb)  M-SENSE III - Datablad (467,6 kb)


«Tillbaka
 
  För att läsa pdf-filer krävs programmet Adobe Reader. Om du inte har det installerat på datorn kan du ladda ned och installera den senaste versionen här. Det är gratis!